Research | İstinye University

Arge Çalışmaları

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ONKOLOJİ ÇALIŞMALARI

 • Onkogram (Tümör kemosensitivite testi): Hastaya özgü kanser ilacı seçimi
 • M30/M65 testi: Kemoterapinin etkinliğini erkenden tahmin
 • MassArray: Hastaya özgü mutasyon tespiti ve ilaç seçimi (doku ve plazma)
 • Dolaşımdaki tümör hücreleri (CTC): Tedavi başarısının ve hasta survisinin tahmini
 • Dolaşımdaki tümör DNAsı (cfDNA): Tedaviye yanıt ve izlem
 • Farmakogenomik: Tedavi etkinliği ve yan etki tahmini

 

KANSER AR-GE ÇALIŞMALARI

 • In vitro ve in vivo preklinik çalışmalar (2D ve 3D hücre kültürü, tümör organoidleri, in vivo tümör modelleri çalışmaları)
 • Kanserde moleküler hedeflemeyi amaçlayan (örn; immün sistem-kanser etkileşimleri) özgün ilaç geliştirme çalışmaları
 • Kanser organoid modelleri ile anti-kanser tedavilerde etkinlik, direnç mekanizması ve toksisite değerlendirme çalışmaları
 • Kanser farmakolojisi: Anti kanser tedavilerde ilaç taşıyıcı proteinler (ABC, OATP, OCT) ve CYP metabolizma enzim sistemlerinin etkisine yönelik çalışmalar
 • Kanser kök hücre çalışmaları
 • Kanser ilacı geliştirme çalışmaları
 • Hücre ölümü ve kanser ilişkisi çalışmaları
 • Tümör biyolojisi çalışmaları (epigenetik ve tümör mikroçevresi)
 • EMT, metastaz biyolojisi, kanser hücre metabolizması çalışmaları