Research | İstinye University

Moleküler Kanser Araştırma Merkezi (İSÜMKAM)

 

İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi (İSÜMKAM), hem kanser hastalarına moleküler onkoloji laboratuvar hizmetini sunmak hem de yeni kanser ilacı geliştirme (doğal veya sentetik bileşikler), kanser kök hücre, hücre ölümü, sitotoksisite, 3-boyutlu kanser hücre kültürü (organoid), tümör farmakolojisi ve tümör biyolojisi alanlarında ileri düzeyde araştırma yapmak üzere kurulmuş bir araştırma merkezidir. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı bağlantıları sayesinde çok geniş bir iletişim ağına sahip bir merkezdir. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte projeler sürmektedir. Merkez halihazırda bir adet uluslararası patentli ve Faz 1 kinik çalışma aşamasına kadar hemen hemen gelmiş bir bileşiğe sahiptir. Uluslararası deneyime sahip araştırmacılarıyla ülkemizin ilk sıralardaki kanser araştırma merkezlerinden biridir. Yakın gelecekte Faz 1 klinik çalışma başlatmayı da planlayan merkez aynı zamanda iş birliklerine de açıktır ve projelere hizmet sunmayı da hedeflemektedir.

Kanser hastalarına sunulacak hizmetler sayesinde kanser hastalarının moleküler yapılarına göre ilaç/tedavi almalarının yolu (precision oncology) açılmış olacaktır. Bu hizmetler diğer bölümde hizmetler altında verilmiştir.