Research | İstinye University

Bildiriler

1. Bozkurt S, Okay M, Ünal Ş, Gümrük F. Fankoni Aplastik Anemiye Sekonder Gelişen Akut Myeloid Lösemide Nadir Görülen der(9) T(1;9) (Q21;Q34) Kromozom Anomalisi. 43rd National Hematology Congress.2017 (Poster)

2. Bozkurt S, Okay M. Erişkin akut Myeloid Lösemi Olgularında Nadir Görülen Translokasyonlar. 43rd National Hematology Congress.2017 (Poster)

3. Bozkurt S, Okay M. Myelodisplastik Sendromlu Hastalarda Yeni Tanımlanmış ve Nadir Görülen Sitogenetik Anomaliler. 43rd National Hematology Congress.2017 (Poster)

4. Okay M, Bozkurt S. t(3;16)(q21;q22) anomalisine sahip Multipl Myelom tanılı hastaya ait olgu sunumu. XV. National Medical Biology and Genetics Congress. 2017 (Poster)

5. Bozkurt S, Okay M. Yeni bir sitogenetik anomaliye sahip Multipl myelom tanılı hastaya ait olgu sunumu. XV. National Medical Biology and Genetics Congress. 2017 (Poster)

6. Bozkurt S, Ünal Ş, Çetin M, Gümrük F. Çocukluk çağı akut lösemilerde görülen sitogenetik anomaliler. XV. National Medical Biology and Genetics Congress.2017 (Poster)

7. Bozkurt S, Bozkurt C, Arda N, Ertem U, Şahin G, Yüksek N, Güç D, Kansu E. Wilms’ Tümörlü Çocuk Hasta Grubunda p16, p27 Tümör Süpresör Genlerinin Metilasyon Statülerinin Belirlenmesi. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu

8. N-Substituted Thiosemicarbazones - Synthesis, Characterization and Comparison of Cytotoxicities Against MCF 7 Cell. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)

9. The cytotoxic activities of substitue-salicylaldehyde-S-methyl-thiosemicarbazone and it’s complex against MCF-7 cell line. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)

10. Thiosemicarbazone and Nickel(II) Complex Activites Against DU145 Cells. 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)

11. Cytotoxic Activites of 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-acetophenone-N-phenyl-thiosemicarbazone and 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-acetophenone-N-phenyl-thiosemicarbazidato triphenylphosphine Nickel(II) Complex Against MCF-7 (Cancer). 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 Nisan 2017, İstanbul, Türkiye (Poster)

12. Erkısa M, Yilmaztepe Oral A, Şengül, Ulukaya E. The Other Faces of Death: Cell Type Dependent Apoptotic Effects of Dinuclear Pd (II) Compound . 7. Multidisciplinary Cancer Research & 1st Basic Oncology Congress. 11-14 October 2018, İzmir, Turkey (Sözlü Bildiri 2. Ödülü)

13. Erkısa M, Aztopal N, Erturk E, Ulukaya E , Ari F. Combination Therapy with Valproic Acid and Cu (II)- Barbiturate Complex Induces ROS-Mediated Apoptosis in Breast Cancer Stem Cell. 7. Multidisciplinary Cancer Research & 1st Basic Oncology Congress. 11-14 October 2018, İzmir, Turkey (poster).

14. Karakaş D, Ulukaya E, Özpolat B. Pankreatik Kanserde Onkojenik EF-2 Kinaz'ın Mikroçevre Aracılı Düzenlenmesi ve Terapötik Hedeflenmesinin İncelenmesi. 7. Multidisipliner Kanser Araştırma&1. Temel Onkoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2018, İzmir, Türkiye (Oral)

15. Aztopal N, Erkısa M, Ari F, Dere E, Ulukaya E. Dual inhibition of Wnt/beta-catenin signaling and histone deacetylation as a new strategy to eliminate breast cancer stem cells by augmentation of apoptosis. In FEBS Open Bio (Vol. 8, pp. 301-301). 111 River St, Hoboken 07030-5774, NJ USA: Wıley. Temmuz, 2018. (Poster)

16. Aztopal N, Erkısa M, Arı F, Dere E, Ulukaya E. Wnt sinyali ve histon deasetilasyonunun ikili inhibisyonu ile meme kanseri kök hücrelerinin hedeflenmesi. 29. Ulusal Biyokimya Kongresi, 26-30 Ekim 2018, Muğla, Türkiye. (Poster)

17. Bozkurt S. Hematolojik malignansilerde konvansiyonel sitogenetik analiz sonuçları: Tek merkez çalışması. 7.Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1.Temel Onkoloji Kongresi.11-14 Ekim 2018. (Poster)

18. Erkısa M, Büyükköroğlu G, Şenel B, Yılmaz VT, Ulukaya E, Arı F. Palladium nanoparticles selectively ınduce apoptosis in lung cancer cells through reactive oxygen species. 9th Euro-Global Summit on Cancer Therapy & Radiation Oncology. 23-25 Temmuz 2018, Roma, İtalya (Poster).  

19. Erkısa M, Aztopal N, Erturk E, Arı F, Ulukaya E. Combination Therapy with Valproic Acid and Cu (II)- Barbiturate Complex Induces ROS-Mediated Apoptosis in Breast Cancer Stem Cell. 7. International Drug Chemistry Conference. 14-17 March 2019, Antalya, Türkiye (poster)

20. Burçin Güngör / Protein lipidation on cancer metabolism,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Oral)
21. Süreyya Bozkurt / Diagnostic and prognostic importance of cytogenetics in hematologic cancers,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Oral)
22. Nazlıhan Aztopal / Kanser kök hücre ve epigenetik yaklaşımlar,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Oral)
23. Didem Karakaş / Pankreatik Kanserde Tümör Mikroçevresinin Hedeflenmesi,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Oral)
24. Mehmet Emin Köse, Buse Cevatemre, Ferda Arı Investigation of the Cell Cycle Specifity of Zn(II) 5,5-Diethylbarbiturate Complex on A-549 Human Lung Cancer Cell Line,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Poster)
25. Hatice Dinçer, Didem Karakaş, Zeliha Gökmen, Engin Ulukaya, Yeni Sentezlenen Naftakinon Türevli Bileşiklerin Üçlü Negatif Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi,  1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress to be held in Diyarbakır, Turkey on 18 to 22 September 2019 (Poster)