Research | İstinye University

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği AUM (İSÜKÖK)

İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği AUM (İSÜKÖK), 2017 yılında kurularak faaliyete geçmiştir. İSÜ ArGe katında, diğer araştırma laboratuvarları ile entegre şekilde tasarlanan merkezde, bir adet kök hücre, bir adet doku mühendisliği laboratuvarı ile, flow sitometri, genetik analizler, protein analizleri ve immün boyamalar için birer laboratuvar, bir adet sterilizasyon odası ve bir adet soğuk oda ile bir adet moleküler laboratuvarı olmak üzere 8 laboratuvar, bir toplantı salonu ve bir de 20 kişilik araştırmacı ofisi yer almaktadır.

Kök hücre laboratuvarında multipotent ve pluripotent karakterde hücrelerin kültüre edilmekte, son teknoloji mikroskoplar ile canlı olarak izlenip görüntülenebilmektedir. Doku mühendisliği laboratuvarında ise çeşitli doku iskeleleri (scaffoldlar) gerek konvansiyonel yöntemler gerekse 3D printer ve 3D bioprinter’lar kullanılarak 3 boyutlu olarak tasarlanıp üretilebilmektedir. Bunun yanı sıra biyomekanik insan uzuvları üzerine araştırmalar da yürütülmektedir.

Üretilen hücreler ile scaffoldlardaki proteinler immün işaretleme yöntemiyle izlenebilmekte, Western Blot ve Luminex yöntemleri ile protein içerikleri analiz edilebilmektedir. Hücrelerin genetik özellikleri PCR, real-time PCR, Sanger sekanslama ve NGS ile analiz edilebilmektedir. Hücreler flow sitometri cihazlarında da analiz edilebilmekte ve istenildiğinde işaretlenen hücreler FACS yöntemi ile diğer hücre tiplerinden izole edilebilmektedir.

Merkezde kök hücre ve doku mühendisliği alanlarında çeşitli projeler için TÜBİTAK başvuruları yapılmış olup, dış projelere de destek sağlanmakta ve çeşitli analiz ve hücre temin işlemleri hizmet satımı yoluyla gerçekleştirilmektedir.