İSÜ'de Araştırma

Ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü kalkınmışlık düzeylerine koşut olarak bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişlerdir. Bu gelişme sürecinin en önemli lokomotifleri olan üniversiteler, ülkelerin vizyonlarını genişletme süreçlerinde Araştırma ve Geliştirme başlığında AR-GE çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmaktadırlar.

 

 

Rektörümüzün Mesajı

Erdal Karaöz

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Rektör

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'NİN AR-GE VİZYONU

Değerli Arkadaşlar,
Günümüzde ekonomik ve sosyal anlamda gelişmiş ülkelerin tümü kalkınmışlık düzeylerine koşut olarak bir bilim ve teknoloji vizyonu geliştirmişler ve bu vizyonu gerçekleştirme süreçlerinde Araştırma ve Geliştirme başlığında AR-GE çalışmalarını etkin bir araç olarak kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Üniversiteler de bu sürecin önemli lokomatifleri olmuştur.

Gerçek anlamda üniversite eğitiminin temel amacı; evrensel duyarlılığı olan, problem çözebilme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, kendine güvenen ve girişimci bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda üniversite eğitim sürecinin temel yaklaşımı karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilen ve bilgiyi sadece kullanan değil bilgiyi üretebilecek donanıma sahip bireylerin gelişmesini sağlayan fiziki-akademik ve bilimsel ortamın sağlanması olmalıdır.

İstinye Üniversitesinin kuruluş felsefesinin temel unsurlarından birisi tüm bu süreçleri karşılayabilen araştırma odaklı bir üniversite olmaktır.

Sadece bilgiyi kullanan değil bilgiyi üreten bir üniversite olmak üzere yola çıkan İstinye Üniversitesi sağlık, sosyal ve fen bilimleri alanlarında AR-GE çalışmaları yürütmektedir. Öncelikle sağlık bilimleri alanında araştırmacı bilim insanlarının bir araya getirilmesi ve alt yapı çalışmalarıyla oldukça önemli yatırımlar yapılmıştır. Ülkemizde her biri kendi alanında öncü olma niteliği kazanmış önemli bilim insanlarını bünyesinde bulunduran İstinye Üniversitesi sağlık bilimleri alanında belirlediği 4 temel alanda oluşturduğu AR-GEmerkezleriyle bilimsel çalışmaların katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi için çalışmaktadır.

AR-GE merkezlerimiz, bilgiyi üretmenin yanında başta tıp fakültesi olmak üzere tüm sağlık ve fen bilimleri alanlarında eğitim gören öğrencilerimizi bilime katkı sağlayabilecek donanımda yetişmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz eğitim-öğretim süreçlerinde bu AR-GE merkezlerinde görevli akademik personelin gözetiminde ulusal ve uluslar arası projelerde görev almaktadırlar. Böylece AR-GE faaliyetlerinin tüm süreçlerini öğrenmenin yanında problem çözme yetenekleri gelişecek öğrenciler, üniversite öğrenimlerini tamamladıklarında meslek yaşamlarında bu kazanımları kullanabileceklerdir. AR-GE merkezlerimizde aktif çalışan öğrencilerimiz başta Erasmus olmak üzere ikili ilişkiler kapsamında yurt dışı üniversitelerin AR-GE laboratuvarlarında görev alabilmektedir.

Sonuç olarak Sevgili Öğrenciler İstinye Üniversitesi Araştırma Vizyonu ve felsefesi çerçevesinde "İstinyeli Olmak" dokunarak-yaşayarak öğrenmek demektir.